O nás


Vítajte na stránkach spoločnosti Guma a Plasty.

Naša spoločnosť Guma a Plasty nadväzuje na vyše tridsaťročnú úspešnú spoluprácu s poprednými výrobcami technických a elastomérnych polotovarov a partnermi – odberateľmi v oblasti priemyslu, dopravy, stavebníctva a energetiky.

Kumuluje odborné znalosti komoditného a aplikačného zamerania materiálov, poradenstva, znalosti trhov a dobrých vzťahov s poprednými  výrobcami technických a konštrukčných plastov a výrobkov gumárenského priemyslu.

Naše úsilie je vedené snahou  nadväzovať vzájomne výhodnú spoluprácu a ponúkať špičkové materiály renomovaných európskych výrobcov, prijímať podnety na ich ďalší vývoj a prispievať tak k zvyšovaniu konkurencieschopnosť svojich odberateľov.

Ponúkame taktiež spoluprácu formou obchodného zastúpenia spoločnosti na trhoch EU, vykonávame cielenú akvizíciu zákazníkov, business development, marketing, reklamu, prípravu účastí na veľtrhoch, výstavách a prezentácie podnikov na Slovensku a v Českej republike.

rosich permali gloucester